None

Daily Tour


Sáng 8h30: đoàn làm thủ tục xuất cảnh qua Thành phố Đông Hưng – Trung Quốc.
Quý khách tham quan:
- Cột mốc biên giới số 2 Trung Quốc.
- Đình Hồ Chí Minh.
...